Przejdź do treści

Informację na temat ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mystków – etap II”

Treść

 

Zamówienie jest dofinansowane w ramach działania 2.3 Gospodarka Wodno-ściekowa w aglomeracjach Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Opercyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

 

1.    Termin składania ofert na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mystków – etap II” upłynął 30.05.2019 r. o godz. 1200.

2.  Przed otwarciem ofert Zamawiający poinformował, że na sfinansowanie zamówienia planuje przeznaczyć kwotę 2 000 000,00 zł brutto.

3.  Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 5 ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres oferenta

Cena oferty brutto

[zł]

Okres rękojmi

[ m-cy]

1

MEN-GAZ Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego oraz Sieci i Instalacji Budowlanych Czesław Wróbel

34-654 Męcina 597

2 238 600,00

84

2

P.H.U. „INKO 2001” K. Łukasik, K. Kaczor, J. Majewski Spółka Jawna

ul. Lwowska 220, 33-300 Nowy Sącz

1 887 347,00

84

3

INSTAL-BUD Andrzej Sołtys

Dąbrowa 147, 33-311 Wielogłowy

2 199 240,00

84

4

Transwiertel Sp. z o.o.

Świdnik 58, 33-312 Tęgoborze

1 475 000,00

84

5

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o.o.

Mochnaczka Wyżna 118

33-380 Krynica – Zdrój

1 833 468,75

84

4.    Termin realizacji i warunki płatności zgodne z SIWZ.

  

M.P.