Przejdź do treści

Roboty budowlane etap II – Podpisanie umowy z wykonawcą

Roboty budowlane etap II – Podpisanie umowy z wykonawcą

Treść

 

Roboty budowlane etap II – Podpisanie umowy z wykonawcą

 

31 lipca 2019 roku w Urzędzie Gminy w Kamionce Wielkiej miało miejsce podpisanie umowy z wykonawcą robót w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w ramach przedsięwzięcie pn.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mystków – etap II” realizowane w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, w tym adaptacja do zmian klimatu.


W efekcie przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejszą ofertę złożyło:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego

MACHNIK Sp. z o. o.

Mochnaczka Wyżna 118,

33 – 380 Krynica – Zdrój

 

W imieniu Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o. o. umowę podpisała Prezes Zarządu Pani Danuta Machnik.

 

Wartość robót wynosi 1 833 468,75 złotych brutto.

Termin realizacji całego zadania do dnia 30.09.2020r.