Przejdź do treści

Zaproszenie na Gminny Turniej Szachowy

Zaproszenie na Gminny Turniej Szachowy

Treść

Urząd Gminy w Kamionce Wielkiej

Rada Gminna Zrzeszenie LZS

Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej

 

zapraszają na:

 

Gminny Turniej Szachowy

o „ZŁOTĄ WIEŻĘ” 2019

Termin:  

24.02.2019 r.

Godz.    

09:30

Miejsce:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamionce Wielkiej

 

Zgłoszenia uczestników:       

·       do dnia 22 lutego 2019 r. 

·       pod numerem tel. 18 4456017 w. 25

Pliki do pobrania