Przejdź do treści

Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych - 26.03.2024 r. o godz. 14:00

Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych - 26.03.2024 r. o godz. 14:00

Treść

Uprzejmie zapraszamy na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, które odbędzie się w dniu 26 marca 2024 roku (wtorek) o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kamionce Wielkiej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku posiedzenia, ewentualne zmiany.
 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kamionka Wielka. (projekt 1)
  Komisja Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych.
 3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/214/2017 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kamionka Wielka. (projekt 2)
  Komisja Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisja Budżetu i Finansów
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z hali sportowej w Kamionce Wielkiej (projekt 3)
  Komisja Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisja Budżetu i Finansów
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. (projekt 4)
  Komisja Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXV/552/2024 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 11 marca 2024 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Kamionka Wielka dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska. (projekt 5)
  Komisja Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisja Budżetu i Finansów
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Kamionka Wielka na rok 2024. (projekt 6)
  Komisja Budżetu i Finansów
 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamionka Wielka na lata 2024-2037. (projekt 7)
  Komisja Budżetu i Finansów
 9. Rozpatrzenie wniesionych pism.
 10. Zakończenie.

Zaproszenie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.)

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
/-/ mgr inż. Mateusz Górski

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych
/-/ inż. Antoni Potoniec

Przewodniczący Komisji Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
/-/ mgr Marcin Kiełbasa     

Otrzymują:

Członkowie Komisji Rady Gminy

 1. Pan mgr KAMIEŃSKI Rafał
 2. Pan mgr KIEŁBASA Marcin
 3. Pan MICHALIK Janusz
 4. Pan mgr MYJAK Ireneusz
 5. Pan mgr inż. GÓRSKI Mateusz
 6. Pan HEBDA Zbigniew
 7. Pan BARAN Zygmunt
 8. Pan inż. POTONIEC Antoni
 9. Pan TEPER Lucjan
 10. Pan SIEDLARZ Paweł
 11. Pan WITEK Piotr
 12. Pan KOCEMBA Maciej
 13. Pani OGORZAŁEK Krystyna
 14. Pan inż. OGÓREK Marian
 15. Pan OGÓREK Stanisław

Zaproszeni goście:

 1. Pan Andrzej Stanek - Wójt Gminy
 2. Pani mgr Małgorzata Witteczek – Skarbnik Gminy
 3. Pani mgr Małgorzata Antkiewicz-Wójs – Sekretarz Gminy
 4. Pani mgr inż. Sylwia Motyka – kierownik Referatu Infrastruktury, Planowania i Rozwoju
 5. Pan mgr inż. Jarosław Strojny – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 

Pliki do pobrania

Komisje 26.03.2024.doc 67 KB