Przejdź do treści

Zaproszenie na II ZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY - 31.05.2024 r godz. 10:00

Zaproszenie na II ZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY - 31.05.2024 r godz. 10:00

Treść

W oparciu o art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609) oraz § 28 ust. 1 i § 29 Statutu Gminy Kamionka Wielka stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XV/126/2012 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kamionka Wielka (Dz. Urz. Woj. Małopol. Rok 2012, poz. 2222 z 14.05.2012 r. ze zm.)

zwołuje II ZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY w dniu 31 maja 2024 roku o godz. 10:00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy Kamionka Wielka do udziału, w której uprzejmie Panią – Pana zaprasza

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ mgr inż. Mateusz GÓRSKI

 

 

Niniejsze zaproszenie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609)

Kamionka Wielka, dnia 23 maja 2024 roku