Przejdź do treści

Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Komisji Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 19.06.2024 r. godz. 14.00

Zaproszenie na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Komisji Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 19.06.2024 r. godz. 14.00

Treść

Uprzejmie zapraszamy na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Komisji Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbędzie się w dniu 19 czerwca roku (środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Kamionce Wielkiej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad, przyjęcie porządku posiedzenia, ewentualne zmiany.
 2. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla Gminy Kamionka Wielka”. (projekt 1)

wszystkie komisje

 1. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 2. Zakończenie.

Zaproszenie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.)

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji  Budżetu i Finansów
/-/ Tomasz Ciągło

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych
/-/ Monika Sawicka

Przewodniczący Komisji Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
/-/ Krzysztof Słaby

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Małgorzata Pawłowska-Skóra

Przewodniczący Komisji Skarg, Wnioskow i Petycji
/-/ Janusz Michalik

Otrzymują:

Członkowie Komisji Rady Gminy

 1. Pan BARAN Zygmunt
 2. Pan BIEDRAWA Dariusz
 3. Pan CIĄGŁO Tomasz
 4. Pan GÓRKA Grzegorz
 5. Pan GÓRSKI Mateusz
 6. Pani GRYBEL Monika
 7. Pan HEBDA Zbigniew
 8. Pan KAMIEŃSKI Rafał
 9. Pan KŁĘBCZYK Dariusz
 10. Pan MICHALIK Janusz
 11. Pan OGÓREK Stanisław
 12. Pani PAWŁOWSKA-SKÓRA Małgorzata
 13. Pani SAWICKA Monika
 14. Pan SIEDLARZ Paweł
 15. Pan SŁABY Krzysztof

Zaproszeni goście:

 1. Pan Andrzej Stanek - Wójt Gminy
 2. Pani Małgorzata Antkiewicz-Wójs – Sekretarz Gminy

Pliki do pobrania