Przejdź do treści

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA

Treść

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WIEJSKIM - Kamionka Mała

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WIEJSKIM - Kamionka Mała

Sołtys Wsi KAMIONKA MAŁA uprzejmie informuje wszystkich mieszkańców Sołectwa, że w dniu 24 września 2023 r. (niedziela) o godzinie 18:00 w budynku Klubu Sportowego SKALNIK w Kamionce Małej odbędzie się zebranie wiejskie. Porządek zebrania: Otwarcie zebrania.

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WIEJSKIM - Mszalnica

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WIEJSKIM - Mszalnica

Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców Sołectwa MSZALNICA, że w dniu 16 września 2023 roku /tj. sobota/ o godzinie 13:00 w budynku  Świetlicy Wiejskiej w Mszalnicy odbędzie się zebranie wiejskie. Porządek zebrania: Otwarcie zebrania. Stwierdzenie wa

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WIEJSKIM - Bogusza

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WIEJSKIM - Bogusza

Sołtys Wsi BOGUSZA uprzejmie informuje wszystkich mieszkańców Sołectwa, że w dniu 17 września 2023 roku o godzinie 15:00 w Świetlicy Wiejskiej w Boguszy odbędzie się zebranie wiejskie. Tematyka zebrania przewiduje: Otwarcie zebrania. Stwierdzenie ważności zebran

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WIEJSKIM - Kamionka Wielka

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WIEJSKIM - Kamionka Wielka

Sołtys Wsi KAMIONKA WIELKA uprzejmie informuje wszystkich mieszkańców Sołectwa, że w dniu 16 września 2023 r. o godzinie 17:00 w sali posiedzeń  w Urzędzie Gminy Kamionka Wielka odbędzie się zebranie wiejskie. Porządek  zebrania: Otwarcie zebrania. Stwierdze

Rocznica wybuchu II wojny światowej

Rocznica wybuchu II wojny światowej

Dzień 1 września 1939 roku był dla wszystkich Polaków tragicznym wydarzeniem, a zarazem lekcją patriotyzmu, która zapisała się na stałe w pamięci całego narodu. Dokładnie dzisiaj mijają bowiem 84 lata od dnia, kiedy nazistowskie Niemcy zaatakowały Polskę, wcielając w

Zaproszenie na na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych - 31.08.2023 r. godz. 15:00

Zaproszenie na na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rozwoju, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych - 31.08.2023 r. godz. 15:00

Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie obrad, przyjęcie porządku posiedzenia, ewentualne zmiany. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowy Sącz na realizację zadania pn. „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w Specjal