Przejdź do treści

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA

Treść

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Kamionka Wielka informuje, że w ramach powstałych oszczędności w programie dotacji celowych na wymianę urządzeń grzewczych przyjętych Uchwałą Rady Gminy Kamionka Wielka nr XXII/145/2020 z dnia 14 maja 2020 r. są jeszcze wolne środki na 3 i