Przejdź do treści

AKTUALNOŚCI - WYDARZENIA

Treść

Webinarium dla seniorów i opiekunów

Webinarium dla seniorów i opiekunów

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Bezpieczny senior - jak nie dać się oszukać w Internecie” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współp

Małopolska - tu technologia staje się biznesem

Małopolska - tu technologia staje się biznesem

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych pn. „Małopolska - tu technologia staje się biznesem”. Celem konkursu jest wsparcie małopolskiego środowiska start-upowego oraz środowiska kreatywnego. W ramach konkursu organizacje pozarządowe mogą uzyskać wsparcie w

Nowy numer Magazynu Lokalnego LGD Korona Sądecka

Nowy numer Magazynu Lokalnego LGD Korona Sądecka

LGD "KORONA SĄDECKA" zachęca do zapoznania się z podsumowującym wydaniem Magazynu Lokalnego Korony Sądeckiej - Podsumowanie perspektywy LEADER 2014-2020 oraz co przed nami w perspektywie finansowej 2023-2027. Przyjemnej lektury. https://lgdkoronasadecka.pl/uploads/menu/122/LGD_2023