Przejdź do treści

AKTUALNOŚCI - GOSPODARKA

Treść

Dla Rolników: zwrot podatku akcyzowego

Dla Rolników: zwrot podatku akcyzowego

W związku z możliwością otrzymania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zapraszamy wszystkich Rolników z terenu Gminy Kamionka Wielka do zapoznania się ze związaną z tym procedurą. Wszelkie pozostałe informacje znajdują się w pliku "Procedura zwrotu".

Program

Program "JAWOR" - finansowanie termomodernizacji budynków

W dniu 1 lipca 2016 r. Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Krakowie zatwierdziła Program Priorytetowy „Jawor” Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja budynków jednorodzinnych. Program stanowi reakcję na coraz większe zapotrzebowanie i zainteresowanie osób fizycznych termomodernizacją budynków jednorodzinnych na terenie województwa małopolskiego. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na przeznaczenie kwoty 10 000 000,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu na dofinansowanie zadań określonych Programem w roku 2016.

Wymiana pieców - składanie ankiet

Wymiana pieców - składanie ankiet

Wójt Gminy Kamionka Wielka informuje, iż Zarząd Województwa Małopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ogłosił w dniu 23.06.2016 r. nabór Kart Projektów w ramach wstępnej kwalifikacji projektów subregionalnych, w ramach Poddziałania 4.4.2 „Obniżenie poziomu niskiej emisji” oraz Poddziałania 4.4.3 „Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.